Strona główna » O nas

O nas

Centrum LIDER powstało 6 lat temu jako odpowiedź na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu i podmiotów sektora ekonomii społecznej. Osoby obecnie współpracujące z LIDER-em przez ostatnich 7 lat świadczyły usługi doradcze i szkoleniowe na własny rachunek, by w 2006r. rozpocząć współpracę pod wspólną egidą.

Głównym celem LIDER-a jest konsulting i szeroko zakrojona pomoc doradcza w każdej z sześciu płaszczyzn:


Z pomocy ekspertów LIDER-a skorzystało już 7 gmin województwa śląskiego, ośrodki wspierania inicjatyw społecznych, agencje rozwoju lokalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum, od 4 lat, deklaruje również kompleksową obsługę podmiotów, które zmagają się z problemami aplikowania i wdrażania projektów współfinansowanych z PO KL. Wspieraliśmy je na każdym etapie – od pomocy przy aplikowaniu o środki, przez wsparcie w zarządzaniu, po pomoc w rozliczeniach projektów.

Wiemy, że najważniejszym ogniwem są ludzie i ich potencjał, dlatego też członkowie Zespołu, który stworzyliśmy posiadają komplementarną wiedzę teoretyczną popartą rozległym doświadczeniem w dziedzinach: prawa, ekonomii, rynku pracy, księgowości projektowej, prawa zamówień publicznych, ewaluacji i edukacji. Każde z nas posiada inne wykształcenie i indywidualne podejście do klienta oraz jego problemów; każde z nas jest wpisane do bazy ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z przedmiotowego zakresu. Jesteśmy dyspozycyjni, mobilni, zdyscyplinowani i kreatywni. Baza naszych klientów to ponad 30 firm, które w tym okresie skorzystały z naszego bezpośredniego wsparcia, a wartość projektów, przy których pracowaliśmy przekroczyły 60 000 000 złotych.

 


Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego

identyfikacja unijna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego