Strona główna » Testy » Przeprowadzenie testu

Jakim byłbyś/byłabyś szefem?

Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem dużego działu firmy. Przeczytaj poniższe pytania i wybierz jedną odpowiedź, która najlepiej przedstawia Twoje zachowanie w określonej sytuacji.

 1. Jeden z Twoich podwładnych chce wziąć 2 dni urlopu w środku realizacji dużego projektu. Wiesz, że jego obecność jest bardzo ważna. Jak postępujesz?
 2. Twój przełożony daje Ci polecenie zwolnienia jednego pracownika z Twojego działu z powodu oszczędności.
 3. Jeden z Twoich podwładnych od jakiegoś czasu jest przygnębiony i ma problemy ze skupieniem się na obowiązkach zawodowych. Wcześniej był jednym z najlepszych pracowników.
 4. Szef krytykuje wyniki Twojego działu. Jak się bronisz?
 5. Podczas ważnej narady Twojego działu dochodzi do konfliktu. Jak reagujesz?
 6. W zespole Twoich pracowników pojawił się konflikt. Rzutuje on na wyniki całego zespołu. Co robisz?
 7. Twój pracownik, który nie należy do najbardziej błyskotliwych, nagle przedstawia bardzo dobry pomysł. Jak reagujesz?
 8. Twój pracownik prosi Cię o chwilę rozmowy. Ty właśnie się bardzo spieszysz i jesteś już właściwie spóźniona na ważne spotkanie. Co robisz?
 9. Przeprowadzasz rekrutację na nowego pracownika do swojego działu. Zaprosiłaś/łeś na rozmowę dwóch kandydatów. Jeden z nich stara się zyskać przewagę, poprzez wprowadzenie drugiego w niepewność. Jak reagujesz na zaistniała sytuację?
 10. Jak traktujesz nowo zatrudnioną osobę w Twoim zespole?
 11. W firmie są organizowane szkolenia dla niektórych działów. Chciał(a)byś aby kilka osób z Twojego działu również wzięło z nich udział. Co robisz?
 12. Jak w Twoim dziale obchodzi się imieniny pracowników, święta i inne szczególne okazje?Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego

identyfikacja unijna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego