Czym jest komunikacja interpersonalna?

Wymiana informacji między ludźmi jest znana jako komunikacja interpersonalna. Naukowcy badają ten proces, aby lepiej zrozumieć ludzką komunikację. Istnieją cztery główne aspekty tej komunikacji: słuchanie, zrozumienie, empatia i wymiana informacji. Każdy z nich jest ważny w każdej relacji, czy to z przyjaciółmi, kolegami z pracy czy rodziną. Dowiedz się, jak te składniki komunikacji interpersonalnej mogą pomóc Ci skuteczniej komunikować się z innymi. Te cztery komponenty są podstawą skutecznej komunikacji. Jednak nie są one wystarczające. Musisz również wiedzieć, jak wykorzystać je na swoją korzyść.

Słuchanie

Słuchanie jest procesem wyuczonym. Polega na odbieraniu komunikatów od drugiej osoby, interpretowaniu ich i odpowiednim reagowaniu. Aby słuchanie było skuteczne, wymaga dużej ilości pamięci umysłowej. Istnieje wiele różnych rodzajów sygnałów słuchania, w tym wskazówki werbalne i niewerbalne. Oprócz bezpośredniego kontaktu wzrokowego, sygnały niewerbalne obejmują skinienie głową i pochylenie się do przodu. Istnieją również różne rodzaje procesów słuchania, w tym słuchanie instrumentalne i słuchanie terapeutyczne.

Słuchanie zorientowane na ludzi skupia się na tym, co musi się wydarzyć, aby zrozumieć przekaz. Dezorganizacja utrudnia możliwość działania. Słuchaczy zorientowanych na działanie można porównać do wykwalifikowanych kierowników projektów lub budowniczych. Pracują oni dobrze w warunkach ograniczeń czasowych i logistycznych. Badanie wykazało, że większość ludzi preferuje ten typ słuchania w kontekstach instruktażowych. Jednakże ludzie są również w stanie przełączać się pomiędzy dwoma stylami. Ważne jest, aby zrozumieć, który z nich pasuje do danego kontekstu.

Słuchanie fałszywe ma miejsce, gdy uwaga słuchacza jest podzielona. Kiedy rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi, często kontynuują czytanie gazety. Ten nawyk ostatecznie prowadzi do tego, że dzieci dostrajają się do wykładu. W ten sam sposób menedżer udający, że słucha, może sprawić, że podwładni odejdą, wierząc, że zrozumieli przekaz. Jak więc możemy poprawić nasze umiejętności słuchania? Odpowiedź leży w ćwiczeniu umiejętności aktywnego słuchania. Dowiedz się więc, jak w pełni wykorzystać swoje interakcje.

Jak już powiedzieliśmy, proces słuchania jest skomplikowany. Musisz najpierw poznać swoje własne bariery. W rzeczywistości w słuchaniu pojawia się wiele barier. Identyfikując bariery, które uniemożliwiają skuteczne słuchanie, możesz zacząć je pokonywać i stać się w tym bardziej skutecznym. Istotne jest, aby ćwiczyć słuchanie, kiedy tylko możesz, niezależnie od wieku. Ważne jest, aby być otwartym na swój własny styl słuchania, ale równie ważne jest zrozumienie perspektywy innych ludzi.

Zrozumienie

Użycie rozszerzonego drugiego wydania książki Westa i Turnera Zrozumieć komunikację interpersonalną da ci wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą ci zrozumieć, jak ludzie komunikują się ze sobą. W zmieniającym się i zaawansowanym technologicznie świecie, ta książka jest niezbędną lekturą dla każdego studenta. Pomoże ci zrozumieć wiele niuansów dzisiejszego społeczeństwa i jak radzić sobie z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach. Będziesz zadowolony, że poświęciłeś czas na poznanie tego cennego przedmiotu.

Komunikując się z innymi, kluczowa jest świadomość kontekstu. Oprócz konkretnego przekazu, powinieneś zwrócić uwagę na ogólny nastrój, atmosferę i fizyczne położenie odbiorców. Te aspekty mogą mieć wpływ na odbiór lub interpretację komunikatu. Kolejną częścią procesu jest informacja zwrotna, która zasadniczo dostarcza Ci informacji zwrotnej na temat tego, czy Twój komunikat został odebrany. Informacje zwrotne, które otrzymujesz, zależą od kontekstu i mogą stanowić ogromną różnicę w sposobie przekazywania informacji.

Podczas nauki doskonalenia umiejętności komunikacyjnych istotne jest rozpoznanie własnych słabości. Jeśli brakuje Ci dobrych umiejętności słuchania, będziesz miał trudności z zaangażowaniem się w rozmowy z ludźmi z różnych środowisk. Możesz nawet wygłaszać nieodpowiednie komentarze lub sugerować coś, czego nie jesteś w pełni świadomy. Aby się poprawić, obserwuj swoje reakcje na informacje zwrotne od rówieśników, menedżerów, a nawet członków rodziny. Zwracając baczną uwagę na te niewerbalne wskazówki, będziesz lepiej rozumiał, co ludzie myślą i czują.

Wiedza, jak skutecznie wchodzić w interakcje, poprawi jakość twoich relacji i wzmocni łączące was więzi. Dzięki temu staniesz się lepszym komunikatorem i poprawisz swoje wyniki w pracy. Kiedy będziesz lepiej rozumieć innych, poczujesz większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Co więcej, będziesz również cieszyć się bardziej spójnym środowiskiem pracy. W miarę rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, łatwiej będzie Ci z nich korzystać. Możesz ćwiczyć te umiejętności, aby poprawić swoje zdolności komunikacyjne w każdej sytuacji.

Empatia

Umiejętność zrozumienia perspektywy innej osoby jest ważnym elementem skutecznej komunikacji interpersonalnej. Empatia to umiejętność postawienia się w sytuacji drugiej osoby. Ważne jest, aby zrozumieć, jak czuje się druga osoba i umieć utrzymać wybuch emocji. Należy jednak zauważyć, że zdolność do wykazywania empatii ma więcej wspólnego z cechami osobowościowymi niż z cechami psychologicznymi. Empatia jest badana od czasów Z. Freuda, który twierdził, że osoby o wysokiej empatii mają tendencję do przepuszczania wszystkich swoich emocji przez „pryzmat uczuć”.

Empatię można rozwijać poprzez doświadczenia z różnymi ludźmi. Na przykład aktorzy dramatyczni mogą rozwijać empatię dla swoich postaci, które widzowie mogą następnie wykorzystać, aby odnieść się do bohatera ich historii. Ludzie są zdolni do rozwijania empatii od czasu naszego oddzielenia się od królestwa zwierząt. Ta zdolność była niezbędna do przetrwania prymitywnych społeczeństw. Rozwój empatii w komunikacji interpersonalnej jest procesem, który rozpoczyna się we wczesnym wieku. Dla większości ludzi empatia rozwija się poprzez interakcje społeczne między rodzicami a dziećmi lub między rodzicami a ich dziećmi.

Empatia emocjonalna jest ważnym elementem skutecznej komunikacji, zwłaszcza dla osób kierujących zespołem. Wzmacnia zaufanie między menedżerami i pracownikami oraz zachęca do otwartości i szczerości. Jest najbardziej wartościowa, gdy łączy się z działaniem. Najbardziej aktywną formą empatii jest empatia współczująca, która polega na dzieleniu się swoimi uczuciami i podejmowaniu praktycznych kroków w celu zmniejszenia bólu emocjonalnego drugiej osoby. Należy jednak pamiętać, że ludzie nie zawsze odpowiadają na te formy empatii.

Wymiana informacji

Kiedy wchodzimy w interakcje z innymi, angażujemy się w dwukierunkową wymianę informacji, idei i emocji. Interakcje te są zapośredniczone przez wiele czynników, w tym normy społeczne, wartości i motywacje. Komunikacja interpersonalna może mieć miejsce w wielu kontekstach, od komunikacji rodzic-dziecko po interakcje jeden na jeden. Kiedy ludzie mają podobne wartości i zainteresowania, ich interakcje są bardziej prawdopodobne, aby być produktywne.

Przesłanie jest wymianą informacji między dwoma lub więcej osobami i może przyjąć kilka form, w tym komunikaty werbalne i niewerbalne. Komunikat jest wysyłany przez kanał komunikacyjny, kodowany w formie odpowiedniej dla danego medium i dekodowany przez odbiorcę w celu zrozumienia jego znaczenia. Nieporozumienia mogą wystąpić na każdym etapie procesu, więc skuteczna komunikacja będzie próbowała zminimalizować nieporozumienia i usunąć bariery dla skutecznej komunikacji.

Ważność komunikacji interpersonalnej rośnie, wraz ze wzrostem liczby pracowników zdalnych. Wraz z liczbą pracowników pracujących w domu i rosnącym odsetkiem pracowników, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, zapotrzebowanie na skuteczne komunikatory będzie tylko rosło. Ponadto w ciągu ostatnich 30 lat zapotrzebowanie na zawody wymagające skutecznej komunikacji wzrosło o 12 punktów procentowych, podczas gdy zapotrzebowanie na zawody mniej społeczne spadło o 3,3 punktu procentowego. Dlatego dla firm i osób prywatnych istotne jest zatrudnianie pracowników, którzy potrafią się skutecznie komunikować. Komunikacja interpersonalna to wymiana myśli, idei i uczuć.

Używanie komunikacji interpersonalnej jest niezbędne w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych. Ułatwia wymianę pomysłów i wiedzy między ludźmi i pomaga im podejmować lepsze decyzje. Pomaga również regulować władzę w grupach społecznych. Kiedy jednostka jest w stanie skutecznie komunikować się z innymi ludźmi, będzie w stanie skutecznie przewodzić grupie i osiągnąć sukces. Lider musi umieć wyartykułować wizję i słuchać informacji zwrotnych od innych.

Feedback

W komunikacji interpersonalnej informacja zwrotna jest użytecznym narzędziem, które może pomóc w poprawieniu wyników. We wszelkiego rodzaju interakcjach informacja zwrotna jest niezbędna, aby upewnić się, że nasze komunikaty zostały wychwycone i zrozumiane. Pozwala również ocenić skuteczność naszej komunikacji. Jest to klucz do skutecznej komunikacji. W tym artykule omówimy najważniejsze sposoby przekazywania informacji zwrotnej, aby poprawić swoje wyniki. Zanim jednak zaczniesz, upewnij się, że rozumiesz podstawy. To pomoże Ci lepiej się komunikować i budować relacje.

Pierwszym krokiem w udzielaniu informacji zwrotnej jest zrozumienie, co druga osoba próbuje przekazać. To pomoże Ci lepiej zrozumieć ich potrzeby i opinie. Gdy masz już podstawy ich stylu komunikacji, możesz przejść do innych ważnych kroków, aby poprawić swoją wydajność. Informacje zwrotne powinny być krótkie, skoncentrowane i konkretne, a także przekazywane w pozytywny i terminowy sposób. Czy werbalne lub niewerbalne, informacje zwrotne są niezbędne do poprawy swoich relacji.

Otrzymanie informacji zwrotnej pomaga drugiej osobie zrozumieć wiadomość. Pokazuje drugiej osobie, że jesteś zainteresowany tematem. Jednak otrzymywanie informacji zwrotnej nie oznacza, że musisz zgadzać się ze wszystkim, co mówi druga osoba. Powinieneś nauczyć się analizować informacje zwrotne i identyfikować istotne aspekty. Może to być jednak trudne, zwłaszcza w przypadku słabego dostarczania informacji. W takich przypadkach ważne jest, aby wykorzystać informację zwrotną we właściwy sposób i dać drugiej stronie możliwość poprawy jej stylu komunikacji.

Odbierając informację zwrotną, powinieneś być przygotowany na uważne słuchanie i zinternalizowanie przekazu. Ponadto powinieneś być na nią otwarty, co ułatwi drugiej osobie podejście do Ciebie. Możesz to zrobić, używając pozytywnego języka ciała i unikając zamkniętej mimiki twarzy. Stworzy to komfortowe środowisko dla obu stron. A jeśli druga osoba poczuje się komfortowo, podchodząc do Ciebie, jest bardziej prawdopodobne, że da Ci dobry feedback.